lunedì 27 marzo 2023

TS - 4 passeggiate sul VALORE della BIODIVERSITÀ (ore 9.30-12) i sabati 1/4, 15/4, 6/5, 10/6 (ITA-SLO)

Curiosi di natura:
"QUANTO VALE UN PETALO?"

4 passeggiate con attività sperimentali 
per conoscere la biodiversità
Per la terza età (ma non solo…)
 
I sabati (ore 9.30 – 12.00)
dall’1 aprile al 10 giugno 2023

Download: Italiano - Slovensko - English


Curiosi di natura:
"KOLIKO JE VREDEN CVETNI LIST?"

4 sprehodi z eksperimentalnimi dejavnostmi
za spoznavanje biotske raznovrstnosti
Za starejše (in ne le…)

Ob sobotah (9.30 – 12.00)
med 1. aprilom in 10. junijem 2023


Nell’ambito di “Quanto vale un petalo?”, progetto divulgativo sulla biodiversità, la cooperativa Curiosi di natura organizza 4 passeggiate “slow” per conoscere la biodiversità dell’ambiente naturale e comprenderne il valore.

Durata: 2 ore e mezza. Le località sono raggiungibili da Trieste con i mezzi pubblici.

Uscite adatte anche alla terza età, per vivere momenti di socialità, cultura e benessere fisico.


V okviru izobraževalnega projekta o biotski raznovrstnosti »Koliko je vreden cvetni list?« zadruga Curiosi di natura organizira štiri »lažje« sprehode z namenom spoznavanja biotske raznovrstnosti v naravnem okolju in razumevanja njene vrednosti.

Trajanje: 2 uri in pol. Vsi kraji so dosegljivi iz Trsta z javnim prevozom. 

Izleti so primerni tudi za starejše osebe in vsakič bo priložnost za socializacijo, kulturo in telesno dobro počutje.


- Sabato 1 aprile a Borgo Grotta Gigante Passeggiata con attività pratiche di osservazione della biodiversità di prati e boschi. Per comprendere come anche in poco spazio la vegetazione cambi, a seconda del tipo di suolo, di luce e di altri fattori ecologici.
Ritrovo: ore 9.10 nel parcheggio nei pressi del Campo sportivo Ervatti, all'inizio della Strada Provinciale 29A verso Borgo Grotta Gigante (Sgonico). Bus 42 da Trieste.
GPS:  45°42'16.5"N 13°45'13.2"E - https://goo.gl/maps/ZRW9JGZu8LNbihnYA

- Sabato 15 aprile a Basovizza Nel bosco Igouza e lungo il sentiero Ressel, per imparare a identificare le specie arboree più comuni del Carso. Il riconoscimento avverrà utilizzando le guide interattive “Dryades”, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste.
Ritrovo: ore 9.10 all'inizio del Sentiero Ressel, Basovizza. Bus 51
GPS: 45°38'42.4"N 13°51'45.3"E - https://goo.gl/maps/71MQfXQgJ96cePN97

- Sabato 6 maggio a Trebiciano Tra prati e boschi in fiore, per conoscere i diversi tipi di impollinazione e come le specie mandano messaggi e comunicano con gli insetti impollinatori.
Ritrovo: ore 9.10 nella piazza di Trebiciano (Chiesa di Sant’Andrea). Bus 51.
GPS: 45°40'21.0"N 13°49'31.0"E - https://goo.gl/maps/U25ioxqtsM5Muvvk8

- Sabato 10 giugno nel Parco dell’ex OPP di Trieste Passeggiata tra rose e alberi maestosi. Dedicata al tema delle api e del miele, accompagnati dalle spieg azioni del dott. Livio Dorigo, apicultore, a lungo Presidente del Consorzio degli Apicultori di Trieste.
Ritrovo: ore 9.10, entrata superiore del Parco dell'ex OPP (via Alfonso Valerio, capolinea del bus 17).
GPS: 45°39'47.8"N 13°48'11.4"E - https://goo.gl/maps/6GCWwpkKRCD49oKa6

Quota di partecipazione: € 5,00; gratis i minori di 6 anni. Prenotazione obbligatoria
Informazioni e prenotazioni: curiosidinatura@gmail.com - cell. 340.5569374


- Sobota, 1. aprila v Briščkih Sprehod s praktičnimi aktivnostmi opazovanja biodiverzitete travnikov in gozdov. Da lahko razumemo, kako se že v malem prostoru vegetacija spreminja glede na tip tal, osvetljenost in druge ekološke dejavnike.
Zbirno mesto: ob 09.10 na parkirišču pri športnem igrišču Ervatti, na začetku pokrajinske ceste 29A proti Briščkom (Zgonik). Avtobus 42 iz Trsta.
GPS:  45°42'16.5"N 13°45'13.2"E - https://goo.gl/maps/ZRW9JGZu8LNbihnYA

- Sobota, 15. aprila v Bazovici V gozdu Igouca in ob Ressljevi pešpoti se bomo spoznavali najpogostejše drevesne vrste na Krasu. Prepoznavali jih bomo s pomočjo interaktivnih vodnikov »Dryades« biologov Tržaške univerze - Dipartimento di Scienze della Vita.
Zbirno mesto: ob 09.10 na začetku Resslove poti, Bazovica. Avtobus 51 iz Trsta.
GPS: 45°38'42.4"N 13°51'45.3"E - https://goo.gl/maps/71MQfXQgJ96cePN97

- Sobota, 6. maja v Trebčah Med cvetočimi travniki in gozdovi bomo spoznavali različne metode opraševanja ter načine, kako rastlinske vrste privabljajo žuželke opraševalke.
Zbirno mesto: ob 09.10 na trgu v Trebčah (cerkev Sv. Andreja). Avtobus 51 iz Trsta.
GPS: 45°40'21.0"N 13°49'31.0"E - https://goo.gl/maps/U25ioxqtsM5Muvvk8

- Sobota, 10. junija v parku nekdanje umobolnice pri Sv. Ivanu v Trstu Sprehod med vrtnicami in pod mogočnimi drevesi. Posvečen čebelam in medu s pojasnili Dr. Livia Doriga, čebelarja in dolgoletnega predsednika Konzorcija tržaških čebelarjev.
Zbirno mesto: ob 09.10, zgornji vhod v park (ulica Alfonso Valerio, končna postaja avtobusa 17).
GPS: 45°39'47.8"N 13°48'11.4"E - https://goo.gl/maps/6GCWwpkKRCD49oKa6

Kotizacija: € 5,00; za mlajše od 6. leta brezplačno. Rezervacija je obvezna.
Informacije in rezervacije: curiosidinatura@gmail.com – mob. 340 556 9374

Con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
S prispevkom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine

Nessun commento:

Posta un commento